torsdag, november 22, 2007

Feminismen förkastas - Del III

En kamp för rättvisa utan diskriminering och en vision om jämställdhet, har tagits till sin yttersta gräns och blivit kontraproduktiv. Feminismen har tryckt på och fått igenom kvotering, i syfte att genomföra sina idéer på likhetstänkandet och detta har blivit en del av det politiskt korrekta i samhället. Jag upplever att positiv särbehandling har blivit vår doxa, för att orientera oss i omvärlden. Likaså en del av den etik och moral etablissemanget anser vi alla ska följa och efterleva utan att ifrågasätta. Till detta har man byggt upp och förstorat värdet av genus i aspekten kring den sociala konstruktionen. Faktorer man inte själv kan påverka har blivit en grund för att behandla människor olika.

Den underliggande tanken bakom kvotering strider mot den enskildes fri- och rättigheter, där man använder sig av en metod som sorterar människor efter kön och bortser ifrån principen om mest lämplighet. För att nå en konstituerad jämlikhet, bestående av en direkt delad representation mellan könen. Enskilda individer blir medel för ett högre samhällsmål, uppstått på grund av feminismen och den diskriminerar båda könen. Kvotering innebär positiv särbehandling, en form av negativ diskriminering och är den nya tidens maktmissbruk: kvoterings- och diskrimineringstänkandet. Det finns ingen grund för moralisk rättvisa i positiv särbehandling

– Positiv särbehandling och kvotering är diskriminering. I grunden handlar det om att sortera människor, säger Gunnar Strömmer, jurist på Centrum för rättvisa.

Vidare föreslår Gunnar Strömmer alternativa sätt för att uppnå jämställdhet utan diskriminering, genom till exempel uppsökande verksamhet och riktade informationsinsatser. Han kallar kvotering för ett dåligt styrinstrument och att man inte går till djupet med det, utan bara förskönar statistiken.

Inga kommentarer: